Már előző életemben is téged szerettelek

szerelemMegismerkedünk valakivel. Nem tudjuk miért, de mágnesként vonzódunk hozzá. A szemébe nézünk és elbizonytalanodunk. Találkoztunk már valahol? Zavartan kutatunk emlékeink között, de sehogy sem tudjuk hova tenni az ismeretlen ismerőst, mégis érezzük, valami összeköt minket. A szerelmesek nem felejtik el egymást. Akik egykoron sokat jelentettek egymásnak újra találkoznak majd. Egy későbbi életükben. Talán sikerül majd megoldaniuk azokat a problémákat, amelyeket korábban lezáratlanul hagytak. Talán jóvátehetik, hogy bántották egymást. Nem, nem fognak egymásra emlékezni. De érezni fogják, hogy ők ketten összetartoznak, s láthatatlan köldökzsinórjaik erősebbek mindennél. Túlságosan könnyű feladat lenne emlékezni arra, hogy kétszáz évvel ezelőtt megbántottuk a másikat. Könnyű lenne azt mondani: sajnálom. A megoldás egyetlen útja, hogy a jelenben átéljük a másoknak okozott bánatot minden fájdalmával együtt. Ezáltal felismerjük tettünk következményeit és – jó esetben – soha többé nem teszünk már ilyet. Ez a karma törvénye, amely elől bármennyire is rúgkapálunk, nem térhetünk ki.?

Karmikus kapcsolataink nem csak szerelmeinkkel vannak, hanem legtöbbször családtagjainkkal, barátainkkal és ellenségeinkkel is.

Tanulnunk kell, tetszik vagy sem. Ha nem oldjuk meg korábban vétett hibáinkat újra és újra szembe kell néznünk velük. Ha bántottunk valakit, ugyanazt a fájdalmat kell elviselnünk később. Nem büntetésként, sokkal inkább egyfajta lehetőségként, leckeként kell felfognunk az eseményeket. Életeken át egymást tanítjuk, és karmikus adósságaink koloncként csüngenek nyakunkon, amíg nem látjuk tisztán az ok és okozati összefüggéseket. A folyamat lényege a tanulás, amely egyre jobban és jobban elmélyíti a két ember közötti kapcsolatot, mígnem tökéletessé válik. Ezzel egyidejűleg látásunk kitisztul és ha valóban megoldottuk feladatunkat, karmánk magától feloldódik, szellemünk magasabb szintre emelkedik.

Aszódi-Ordódy Eszter


Teremtő képzelet

goddes2Azok az emberek, akik foglalkoztak keleti filozófiával vagy a tudatosodás ösvényére léptek, néha kissé határozatlanok az alkotó vizualizációval kapcsolatban, amikor először hallanak róla. Konfliktusuk abból a látszólagos paradoxonból ered, amelyet az “itt és most való létezés”, a dolgokhoz való ragaszkodás feladása, a vágyakról való lemondás eszméi és azon eszme között látnak, hogy tűzzünk ki magunknak célokat, és teremtsük meg mindazt, amit szeretnénk az életünkben. Látszólagos paradoxonról van szó, mert valójában nincs ellentmondás a kétféle állítás között, ha mélyebb értelmüket nézzük. Mindegyik fontos alapelv, és ha tudatos személyiséggé akarunk válni, meg kell értenünk ezeket, és ezek szerint kell élnünk. Hogy megérthesd a két eszme kapcsolódását, hadd osszam meg veled a belső fejlődés folyamatával kapcsolatos nézetemet:
Kultúránkban a legtöbb ember nincs tisztában azzal, hogy kicsoda ő valójában. Időlegesen elvesztették tudatos kapcsolatukat magasabb énjükkel, így nem érzik saját erejüket sem, és azt sem, hogy ők felelősek életükért. Valamiképp lelkileg kiszolgáltatottnak érzik magukat; alapjában véve erőtlennek ahhoz, hogy igazi változást hozzanak létre életükben vagy a világban. Ez a belső erőtlenség okozza aztán azt, hogy megpróbálják túlkompenzálni abbéli elszánt törekvésüket, hogy valamilyen mértékű hatalmat kapjanak a külső világban.
Így az emberek nagyon célorientáltakká válnak, érzelmileg is kötődnek rajtuk kívül álló dolgokhoz és más emberekhez, és úgy vélik, szükségük van ezekre saját boldogságukhoz. Úgy érzik, valami “hiányzik” belőlük, és feszültté, aggódóvá és idegessé válnak. Állandóan próbálják ezt az űrt kitölteni, és manipulálják a külvilágot, hogy megkaphassák, amire szükségük van.
Ez az a létállapot, ahonnan a legtöbb ember indul. Célokat tűz ki maga elé, és megpróbálja megteremteni, amire szüksége van, de sajnos ezen a tudatszinten ez egyáltalán nem működik… Vagy azért, mert sok olyan akadályt állítunk magunk elé, hogy eleve nem sikerülhet, vagy igenis sikerül elérni céljainkat, de úgy találjuk, nem tesznek bennünket boldoggá.
És abban a pillanatban, amikor ez a dilemma hirtelen megvilágosul előttünk, kezdünk kinyílni egy spirituálisabb életfelfogás felé. Rájövünk, hogy ennél több értelme van életünknek, és elkezdjük keresni azt.
Keresésünk közben sok különféle tapasztalatot szerezhetünk, sokféle folyamat zajlik le bennünk, de végül is lassanként újra visszatalálunk önmagunkhoz. Vagyis megtapasztaljuk igazi énünket, a mindannyiunkban fellelhető isteni természetet vagy univerzális szellemiséget. Ennek a tapasztalatnak az átélésével visszanyerjük teljes szellemi erőnket, a bennünk rejlő üresség belülről töltődik fel, és sugárzó lényekké válunk, megosztva a belőlünk jövő fényt és szeretetet a körülöttünk lévőkkel.
Ezt a folyamatot megvilágosodásként ismerjük, és úgy gondolom, ez egy állandóan zajló fejlődési folyamat az egyénekben, amely egészen addig nem válhat teljessé, míg minden embertársunk nem válik részesévé. Így tehát ugyanolyan felelősek vagyunk saját és a bolygónkon létező embertársaink megvilágosodásáért is…
Most pedig térjünk vissza feltételezett paradoxunkhoz.
Amikor kezdesz kiszabadulni ebből az üres, fojtogató, manipulációkat használó állapotból, az első dolgod, hogy megtanuld elengedni a dolgokat. Relaxálj, lazíts, hagyd abba a küzdelmet, a kemény próbálkozásokat, a dolgok és emberek manipulálását, hogy megkaphasd, amit akarsz és amire szükséged van. Lényegében ne akarj olyan sok mindent tenni, és ehelyett tapasztald meg azt, hogy egy ideig csak létezel.
Ezáltal hirtelen rájössz majd, hogy tökéletesen jól érzed magad, igazából csodálatos vagy így, hogy csak létezel, és hagyod a világot is úgy, ahogy van, anélkül, hogy megpróbálnád megváltoztatni a dolgokat. Ez az itt és most létezés alapvető élménye, és erről szól a buddhista filozófia tana, amikor a “dolgokhoz való kötődés elengedéséről” beszél. Nagyon felszabadító élmény ez, és alapvető fontosságú bármelyik úton, amely a tudatosodás felé vezet.
Amikor megpróbálod átélni ezt az élményt, egyre többször és többször nyitsz csatornákat magasabb lényed felé, és előbb vagy utóbb hatalmas teremtő energiák kezdenek átáramlani rajtad. Észreveszed, hogy már most te teremted meg egész életedet és mindazt, ami történik veled, és egyre jobban érdekel az, hogy még jobb tapasztalatokkal jutalmazd magad és másokat. Összpontosítani szeretnéd majd energiádat a legmagasabb és leginkább kiteljesítő célok elérésére, amelyek épp az adott pillanatban fontosak neked. Megtapasztalod, hogy az élet alapjában véve jó, bőséggel és örömmel teli, és az, hogy küzdelem és feszültség nélkül megkapod, amit akarsz, természetes jogod születésedtől fogva, úgy is mint létezésed egyik funkciója. Ez az a pillanat, amikor az alkotó vizualizáció igazán fontos eszközzé válhat a kezedben.
Az itt következő hasonlattal próbálom meg mindezt még világosabbá tenni:
Képzeljük el, hogy az élet egy folyó. A legtöbb ember a partfalnál kapaszkodik, nem meri elengedni magát, és megkockáztatni, hogy a folyó áramlása magával sodorja. Egy bizonyos ponton azonban mindenkinek egyszerűen el kell engednie magát, és rábíznia a folyóra, hogy biztonságosan vigye tovább. Ezen a ponton az ember megtanul “haladni az áramlatokkal”, és ez csodálatos érzés.
Aztán ha már hozzászokott ahhoz, hogy együtt haladjon az áramlattal, elkezdhet előretekinteni, és önállóan megszabni haladása irányát. Kiválasztva a legjobb útvonalat, kikerüli a sziklákat és a farönköket, eldönti, hogy a folyó sok ága közül melyiken akar haladni, miközben egész idő alatt “az áramlással halad”.
Ez az analógia bemutatja, hogyan élvezhetjük életünket itt és most, a valóság áramlatain haladva, és ugyanakkor tudatosan irányítva magunkat céljaink felé azáltal, hogy felvállaljuk saját életünk megteremtésének felelősségét.
Gondoljunk arra is, hogy az alkotó vizualizáció olyan eszköz, amelyet bármely célra felhasználhatunk, saját tudatosodásunkat is elősegíthetjük vele. Gyakran nagyon hasznos, ha az alkotó vizualizációban elképzeljük magunkat nyugodtabb, nyitottabb személyként, az áramlással haladva, amint itt és most élünk, és mindig kapcsolatban állunk belső lényegünkkel.
Forrás: fenyorveny.hu

Abraham-Hicks hitvallása

goddes1. Te magad a nem fizikai létezés fizikai megnyilvánulása vagy

A mindenség, amit ti Istennek neveztek nem egy befejezett állapotot takar, ami arra vár hogy megértsétek. Te magad vagy a vezető gondolat, és azért vagy itt hogy még több után kutass, még több olyan dolog után ami jó érzéssel tölt el, ami a frissesség és a csodálatos emelkedettség érzését adja. (Lényegében Ti hozzátok el a mennyországot a Földre.)

2. Azért vagy itt ebben a fizikai testben, mert Te így döntöttél

Megragadtad a lehetőséget, hogy megtapasztald ezt az időben és térben létező finom kontrasztot. Várakozásokkal telve érkeztél, hogy egyéb, az öröm érzését kereső teremtménnyel együtt részt vegyél a társteremtésben és finomabbra hangoljátok az akaratlagos gondolat teremtő folyamatát. (Az hogy mit, hol, mikor és kivel teremtesz szintén a Te döntésed eredménye.)

3. A létezésed alapja a szabadság; létezésed célja az öröm

Szabadon dönthetsz arról hogy az örömhöz vezető új utakat fedezz fel. Mert az öröm érzésében fejlődni fogsz és ezen fejlődési folyamat által hozzájárulsz a Mindenség kitágulásához. (Azonban hasonlóan szabadon választhatod a kötöttségek és a fájdalom útját is…., de bármi is legyen az amit az egyén választ, azért történik mert az egyén úgy gondolja hogy az fog neki segíteni egy jobb közérzet elérésében.)

4. Ti vagytok a Teremtők; Minden gondolatotokkal teremtetek

A vonzás univerzális törvénye értelmében annak az esszenciáját fogod bevonzani magad számára, aminek a figyelmedet szenteled – akár kívánatos, akár nem kívánatos dologról van szó. Gyakran van úgy, hogy mulasztás vagy hiba eredménye a teremtés. De tudnod kell az érzéseid alapján, hogy az amit bevonzottál (teremtettél) egyezik-e azzal amit valóban akartál vagy sem. (Hova fókuszálod a figyelmedet?)

5. Bármi, amit csak el tudsz képzelni a tiéd, élvezheted, használhatod, birtokolhatod

Amint megkérded magadtól, hogy miért is akarod azt a valamit, a vágyad esszenciája aktiválódik és az Univerzum hozzálát hogy azt megteremtse számodra. Minél intenzívebbek a pozitív érzéseid, annál gyorsabban jut el hozzád. (Éppen olyan egyszerű egy kastélyt teremteni, mint egy gombot.)

6. Amint megválasztod a gondolataidat, az érzéseid fognak téged vezetni

A Te szerető belső éned érzelmek formájában ajánlja fel útmutatását. Játszadozz el valami kívánatos vagy nem kívánatos gondolattal, és érezni fogod a kapcsolódó kívánatos vagy nem kívánatos érzelmeket. Változtasd meg a gondolatot és ezzel meg is változtattad a kapcsolódó érzelmeket – megváltoztattad a teremtést. (Kísérletezz több döntéssel mindennap!)

7. Az Univerzum csodálattal adózik lényed előtt, mert ismeri a szándékaid teljes spektrumát

Komoly szándékoktól vezérelve döntöttél úgy, hogy a Földre érkezel, és az Univerzum folyamatosan vezet téged választott utadon. Amikor jól érzed magad, akkor abban a pillanatban többet engedsz magadhoz eljutni abból, ami iránt kifejezted – magasabb tudatossági szinten – igényedet. (Testet öltött lélek vagy.)

8. Lazulj el saját, természetes jó közérzetedben. Minden rendben. (Valóban!)

Az esszenciája mindannak amit értékelsz, folyamatosan áramlik be a valóságodba. Amint egyre több értékelnivalót találsz, úgy nyitod meg magadban egyre több útját annak, hogy még több olyan dologra lelj amit méltányolni és értékelni tudsz. (Ahogy gondolkodsz úgy rezonálsz. Ahogy rezonálsz, úgy vonzod be.)

9. Gondolatfolyamok teremtője vagy az öröm egyéni és egyedi ösvényén

Senki sem tudja lekorlátozni, hogy hova irányítod a gondolataidat. Az örömteli megtapasztalások útjainak sincs korlátja. A saját boldogságodhoz vezető úton, te fogsz rátalálni arra, hogy mi az ami boldogít, mit akarsz csinálni és mire vágysz. (Azáltal hogy meghagyod másoknak a saját tapasztalataikat egyúttal lehetővé teszed, hogy megéld a sajátjaidat.)

10. Azon feladatok amiket el kell végezned és azon értékek amik gazdát cserélnek, csak az Örömre irányított figyelmed melléktermékei

Az általad örömtelivé változtatott utazásod során a ténykedésedhez inspirációt találsz, a források tárháza kimeríthetetlen lesz és az érzéseidből tudni fogod, hogy teljesíted az élet értelmét. (A legtöbb embernél ez pont ellentétes irányban működik, ezért legtöbben alig lelik örömüket abban amit csinálnak vagy abban amijük van.)

11. Teljességgel helyénvaló, hogy betegség vagy fájdalom megtapasztalása nélkül lépj ki a testedből

Sem betegséget sem fájdalmat nem kell bevonzanod, hogy indokot találj a testedből való kilépésre. A természetes állapot az egészségről és jó közérzetről szól, csak megérkezünk, maradunk majd távozunk. (Szabadon dönthetsz másként is.)

12. Nem tudsz meghalni; Te magad vagy az örök élet

Elegánsan úgy dönthetsz, hogy egy kis pihenésre vágysz és finom átmenettel visszatérsz tiszta, nem fizikai, pozitív energiaállapotodba. A Te természetes állapotod az örökkévalóság. (Jó szórakozást hozzá! Nem tudod elrontani, de befejezni se.)

Forrás; Abraham-Hicks hitvallása


A DNS és a tudomány

szines-dns-spiralA DNS-ed 90%-a szó szerint az Isteni mivoltod kvantum-lenyomata. Az Akashád lenyomata. Ez az összes életeid feljegyzése, minden megvalósított dolog, minden növekedés, minden felismerés és minden kudarc. Azok számára, akik Lemúriainak tartják magukat, ez egy roppant mennyiségű, ezen a bolygón szerzett tapasztalást jelent, egészen a kezdetektől, amiről majd most beszélünk.
A kvantum állapotban lévő dolgok nem logikusak a 3D-ben. A kvantumfizikának nagyon kevés értelme van a lineáris gondolkodó számára és te lineáris vagy. Következésképpen az “elfogultság” amivel rendelkezel ténylegesen így néz ki: A valóságod csupán néhány dimenzión alapul azok közül, amelyekkel az Univerzum bír. Amíg a “kép maradék része” nem tárul fel, leginkább a tudományos kutatásoknak köszönhetően, csak azt a behatárolt valóságot fogod látni, amelyben éppen élsz. A dolgok amelyek kívül vannak a 3D-n továbbra is, rejtélynek számítanak majd, látszólag véletlenszerűek és kaotikusak, ahelyett, hogy logikusak és rendszerezettek lennének. A DNS-ed magában hordozza a spirituális lenyomatot és minden utasítást azzal kapcsolatban, hogy ki is vagy. Mindez ott található a 90%-ban, amely kvantum állapotú.
Ezért a DNS-edről szóló beszélgetés, tulajdonképpen a teremtésedről, az Akasha Krónikádról és a spirituális származásodról szóló beszélgetés. Ezért koncentrálunk a DNS-edre.

Forrás: Magyar Kryon Honlap


Hold a nők életében

holdistenno3A mindennapi életben a természet jelenségeit szinte mindannyian a helyén értékeljük és kezeljük: ha süt a Nap, lengén öltözünk, fagyban nem ültetünk tulipánt, és esőben valószínűleg nem teregetünk a szabadban.
Ám ezeket az ésszerű szempontokat nem feltétlenül alkalmazzuk akkor, ha olyan jelenségről és hatásról, hatásokról van szó, amelyeket nem érzünk közvetlenül a bőrünkön. Vagy ha érezzük is a hatást, talán el sem hisszük, hogy érzéseink hátterében, a kiváltó ok a szemmel látható, de kézzel nem fogható égitest: a Hold.

A Hold hatása életünkre azonban vitathatatlan. Olyannyira, hogy aligha lehetne egyáltalán élet a Földön, ha a Hold gravitációs hatása nem tartaná éppen ezen a keringési pályán Földünket, a Hold ereje nélkül a Földön kesze-kuszává válna az éghajlat és kiszámíthatatlanná a természeti hatások.
A Hold emberekre gyakorolt hatása is létfontosságú, és különösen nagy hatással van az érzékeny, törékeny, az életet dajkáló nőre. Érdemes hát legalább egyszer saját magunkon megfigyelni a Hold szervezetünkre irányuló erőit.

A termékeny Hold

Már a természeti népek is megfigyelték, hogy a menstruáció jelentkezése és a Hold változásai között összefüggés figyelhető meg. Bár nincs jelenleg (sem) tudományos magyarázat a lunáris alapú menstruációs ciklusra, mégis a 28 naponta megújuló Hold és a (normális körülmények között) 28 naponta jelentkező menstruáció közötti periódusos megegyezés elgondolkodtató.
Ugyanakkor a tudományos igazolásra úgy tűnik, egyre kevésbé nyílik majd lehetőség, hiszen a fogamzásgátlók széles körben való elterjedése beavatkozik a női szervezet természetes működésébe, és a Holdtól függetlenül szabályozza a női hormonháztartást. (Első menstruáció a legtöbb esetben éppen újholdkor következik be.)

A mosoly háza

Amennyiben elfogadjuk azt, hogy a hormon háztartásunk működése és a Hold változásai között lehetséges összefüggés van, akkor nem nehéz elfogadni azt sem, hogy érzelmeinkre is hatással van az égitest működése. Annál is inkább, hiszen a menstruáció bonyolult biológiai folyamat, amely alapesetben is befolyásolja kedélyállapotunkat. Megfigyelések azonban arra is rámutatnak, hogy a kedélyállapotra gyakorolt hatás akkor is jelentkezik, amikor nincs menstruáció (terhesség vagy betegség esetén), vagyis a hintázó érzelmek nem feltétlenül magához a vérzéshez kapcsolódnak, hiszen a szervezet menstruáció nélkül is reagálhat a Hold erőteljes üzeneteire. Telihold előtt néhány nappal szinte minden nőben magasra emelkedik a feszültség, és sokkal érzékenyebben reagálnak a stresszes helyzetekre, mint más napokon. E mellett megfigyelték, hogy a szülések jelentős része is teliholdkor indul meg.

A növő-fogyó istennő

Fontos lehet a kilókkal küzdő nők számára az információ, hogy a Hold gyarapodása és fogyása érzékelhető a fogyókúrában. Növő holdkor aligha lehet esélyünk hatékony módon csökkenteni a súlyunkat, sőt úgy tűnik, minden “bűnbeesés”, minden édes falat háromszorosan látszik meg rajtunk, míg a fogyó hold idején, de még inkább újholdkor sikereket érhetünk el a diéta vagy a böjt területén. Persze ha valós tudományos magyarázattal nem is szolgálhatunk erre az érdekes jelenségre, ha mást nem, csak mankót nyújt a karcsúsodó Hold látványa egy-egy nagy önfegyelmet kívánó kúrához – már tett értünk valamit az égitest.

Holddal kapcsolatos másik meghatározó tétel, hogy növő ,hold idején a legmagasabb a szervezet energiaszintje és regenerálódó képessége, és a termékenységi mutatók is ebben a periódusban a legmagasabbak, vagyis akik babára gyúrnak, érdemes telőholdkor próbálkozniuk.

A fogyó hold a kiáramoltatás időszaka: a legérzelemdúsabb periódus, amikor a nő, az anya hihetetlen energiákat képes megmozgatni a szeretteiért. Ebben az időszakban szinte nincs olyan feladat, amit ne vállalna el, ha a gyerekéről vagy a szerelméről van szó. E mellett úgy tűnik, minden feladat könnyűvé válik, a csordultig telt energiaraktárak miatt az aktivitás a tetőfokára hág. De a szervezet regenerálódó képessége is itt még képes nagy dobásra, nem véletlenül gyógyulnak gyorsabban a sebek (megfigyelések alapján írom, nincs tudományos alapja), éppen ezért a nehéz sebészeti beavatkozásokat érdemes erre az időszakra tenni.

Az újhold, már említettük, a menstruációs ciklus kezdete lehet, de emellett a születő remények időszaka is. Amennyiben ebben a periódusban fogan a magzat, nagy esély van arra, hogy szülei minimum 14 évig együtt maradnak. Nagy kalandokra, utazásokra, munkahely váltásra, vagy kapcsolati problémák tisztázására is az újhold ideje a legideálisabb. Valamiért friss, tiszta szemmel képes a nő ebben a periódusban a dolgok mögé nézni, és a kellő bátorság is a rendelkezésére áll ahhoz, hogy a szükséges változtatásokat megtegye.

Ugyanakkor új szerelmek fellobbanására is ekkor lehet a legnagyobb eséllyel várni, a női lélek úgy tűnik, újhold idején a legnyitottabb új élményekre, miközben a szervezet kíméletlenül méregtelenít az újhold napjai alatt, érdemes a kúrákat erre szakaszra időzíteni.

Forrás: Life.hu


Bölcs Anyák

univerlove33” Még a saját gyerekedet sem ismered, ha nem éled át az ő valóságát. ”

Minden ember egy másik csillag. Sőt, egy másik naprendszer.
Nincs olyan csillagközi utazás, amellyel felfedezhetnéd a másik embert.
Érezni a bőrével, hallani a fülével, nézni a szemével lehetetlen, mert ő egészen mást érez, hall és lát, mint te.
Minden más benne. Hiába a barátod. Hiába a szerelmed. Hiába a gyereked.
Bár minden teremtett emberben Isten lelke él, de egy egészen más kalandban van benne, mint a tiéd – minden ember egy külön univerzum.
Egyetlen út visz hozzá : a szeretet.
Nem az érzelmi szeretet! Nem a ragaszkodó, meleg, jósággal teli szeretet, nem is a megértés. Hanem az átélés.
” Az Én Te vagyok ” és a ” Te Én vagyok ” élmény.
Ha szeretsz valakit, át tudod élni. Belebújsz. És ki tudsz nézni a szemén.
Lelkének múltjában tudsz járni. Fáj a fájdalma és vele együtt kacagsz, vagy buggyanak ki a könnyeid. Tudod, hol van benne a gubanc. Sejted a sorsát. Gondolod a gondolatait. Megismered ördögeit, angyalait. Látod, hogy miért nem lát -mert amíg benne vagy, te is rövidlátóvá válsz. Éled az összes hiedelmét, tévedését, sejtelmét. Úgy, mintha mind a tiéd lenne.
Tudsz a fejével gondolkodni, a lelkével érezni, és még az sem lehetetlen, hogy úgy érzed néha, mintha az ő szíve benned verne….

….Ez nem passzív ” kívülről ” szemlélés, hanem belebújás.
Azzá válsz, akit megismersz.

Bölcs anyák néha képesek erre. Hogy megismerjék a gyermeküket. És otthonosan eligazodjanak az ő idegen univerzumában, melynek más törvényei vannak, mint az övéknek.

Müller Péter


Mária Magdolna üzenete

mária magdolnaMária Magdolna üzenete

A Nő képes csak megmenteni a világot a pusztulástól, ebben a nehéz, harcokkal, viszállyal teli időszakában a Földnek.

A Nő az, aki képes arra, amire a Férfi nem, az elfogadásra, a feltétel nélküli szeretetre. Egyedül ő képes átölelni ellenségét, mert tudja, hogy ellenség nem létezik. Félelemmel teli ember igen, de ellenség csak akkor, ha annak látjuk.

Én, Mária Magdolna tudom ezt, mert sokan néztek már ellenségnek. Félelemmel telve tekintettek rám, s el akartak pusztítani, mert olyan erővel bírtam, mely legyőzött mindent.

A Feltétel Nélküli Szeretet erejével.
És a Nő, azóta is ettől szenved, attól, hogy elpusztíthatják, ha él erejével. Ezért vagy nem él, vagy visszaél vele.

Valódi titkát hét pecsét alatt őrzi, hogy ne férhessen hozzá senki. Ő sem. Az idők során megsebzett nőiessége száműzte oda a Csodát, mely világokat lenne képes megmozgatni, ha nem rettegne ennyire. Csakhogy retteg, fél, és ellenséget lát mindenben és mindenkiben. Űzött vadként ugrik mindazokra, kik betekintenének belső rejtekébe.

S mindemellett szomorú. Attól, hogy valahol lelke mélyén tudja, érdemes lenne felnyitnia a lakatokat, felfeszítenie a rozsda marta ajtókat, s kiengednie az Odaadás Madarát.

Itt van, odaadom, amim Van, szabad akaratomból, feltétel nélkül. Fájdalmai, szenvedései valójában a sóvárgásból erednek, hogy végre megélhesse önmagát.

Ti Nők, eltévedtetek valahol az úton. Annyira igyekeztetek olyanokká válni, mint a férfiak, hogy közben megfeledkeztetek a Lényegről. Arról, hogy nem kell semmilyenné sem válnotok, úgy vagytok jók, ahogy vagytok. Nem kell mindig mennetek, intézkednetek, bizonyítanotok. Elég, ha csak Jelen Vagytok, s ezzel megidézitek a világon a legnagyobb Erőt.

Tudom, sok megaláztatás ért benneteket az úton. Amikor szeretetet adtatok, sokszor késsel hasítottak belétek, s titeket hibáztattak a világ összes bűnéért. Bűnösökként éltetek le életeket, bizonyítva folytonosan az ártatlanságotokat. Könny, bánat, mély fájdalmak között éltetek, döngetve ajtókat, melyek talán soha nem nyíltak meg. Ezt a bánatot őrzitek ma is szívetekben, a lakatok zárta, nyikorgó nyirkosság mélyén. Csakhogy a kulcs ezekhez a lakatokhoz még mindig nálatok van. Nem dobtátok el, mert a Remény, sosem halt meg szívetekben.

Egy Nőben, nem hal meg a Remény.
Ezért tudjátok Ti megmenteni a világot. Felmelegíteni a megfagyott szíveket.
Erre a Férfi nem képes nélkületek.

A világ jelenleg nagyon aktív változási folyamaton megy keresztül, ezt érzékelhetitek. Azért szólok most Hozzátok, hogy Reményt és Hitet adjak nektek, ha elfogadjátok.
Ideje felvállalnotok Nőiességeteket, s elhinnetek, hogy Biztonságban vagytok.
Én Mária Magdolna vagyok az élő példája annak, hogy mindez sikerülhet.

Bárki, bármit is mondott rólam valaha, bárkik is hitték, hogy nem voltam méltó Jézus szeretetére, nem számít. Számomra, nem is számított soha.
Ha számított volna, valóban méltatlanná váltam volna a Szeretetre. S ez az, amit a Férfi, hatalmát féltve megtett, erősítette a Nőben a hitet, hogy Méltatlan.
Egyedül ez az eszköz maradt a kezében, hogy hatalma alatt tartsa a Nőt. Ezért a sok megaláztatás, bánat és kín, melyeket a Nő elszenvedett az évezredek folyamán.

A Férfi valójában a hatalmát féltette a Nőtől.
Csakhogy ez a félelem, mára már a világunk pusztulását okozhatja. Az erőszak, viszályok, háborúk, oly mértéket öltöttek, melyek felemésztenek bennünket. A Nő pedig hét lakat alatt őrzi a titkot, az örök Élet Elixírjét.

Kérlek hát benneteket, Ti csodálatos Nők, hogy emlékezzetek vissza arra, kik is vagytok Valójában. Arra a fényre, melyet a mai napig szívetekben hordoztok. A megbocsátás, együttérzés, szeretet képességére, melyek eredendően bennetek vannak.

A Szeretet erejét, semmilyen harc, viszály nem képes legyőzni. Hol megjelenik, egy pillanat alatt földre hullanak a fegyverek, s nyomában Béke köszönt a Világra.
A Szeretet ereje Csodát képes tenni, olyat, melyre oly régóta vágytok.

Én voltam, vagyok, leszek, a világ végezetéig és azután is.
Szeretetem erejével vigyázom lépteiteket.

A mostani időszak, nagy lehetőségeket hordoz a Nő részére. Bár úgy tűnik, nem számára kedvez az időszak, ez még sincs így.

A Férfi ugyanis elfáradt. Belefáradt a csatákba, a vég nélküli körökbe Elkezdett vágyni egy jobb létre, emlékei felébredtek. Keresni kezdte a Nőt.
Ezért most ne tégy semmit. Várd ki az alkalmas pillanatot, s ha a Férfi eljön hozzád, fogadd őt Szeretettel. Már nem bánthat Téged, sosem bánthatott, csak elhitted neki azt, hogy bánthat.

Ébreszd fel szívedben a Reményt, melyet, azóta, is őrzöl, mióta Jézus itt járt a Földön.

Én, Mária Magdolna mondom, a kör, melyet együtt megtettünk azóta, a végéhez közeledik, s a Nő ismét méltó helyére kerülhet.
Add oda mindened, ha arra kér a Férfi, mert Mostantól fogva, nem vehet el tőled senki, semmit.
Megtanulta és megértette, hogy a Nő nélkül, nem ér semmit az Élete.
Fogadd hát Őt szeretettel, s emeld fel Őt, Méltó helyére. ~

Mária Magdolna üzenetét leírta: Serrano-Correcher Maria-Luisa


Szerelem

szerelem“Nem tudjuk kimondani. Szerelmes vagyok, nem eszem, nem alszom, elvarázsolt állapotban élek, szárnyalok a boldogságtól, öngyilkos akarok lenni, megszépülök, lefogyok, olyan vagyok, mint egy őrült – s azt mondom a kedvesemnek: “Szeretlek!”… Mi ez?! …Mi az, hogy “szeretlek”? Hol van ez a szó, ahhoz képest, amit élek? Sehol! Méltatlan a valósághoz! …Nem kellett volna kimondani! Nem kevesebbet mondtam vele, hanem valami egészen mást! Semmit. Azt kellett volna mondani, hogy őrült vagyok, benned akarok élni, fáj, ha nem látlak, félek tőled, egyszerre vagyok kétségbeesett, alázatos, hatalmas, rémült, boldog, nyomorult… A sejtjeim szomjaznak rád… Azonnal meg akarok halni, és örökké akarok élni veled!… De hol jön ehhez a szó, hogy “szeretlek”?!… Ami a lélekben egy egész világ, az kimondva egy kopott, értéktelen jel. És ez minden nagy élményünkkel így van. Elmondhatatlanok.”

(Müller Péter)


A lélek orgazmusa

tantraAvagy mégiscsak tud valamit a Tantra.

Van a szerelem nélküli szex,a szerelmes szex,és a spirituális szex. A sorrend pedig emelkedő sorrend: amekkora különbség van az egy éjszakás kaland és a legelső szerelmes szeretkezés között, akkora különbség van a szerelmes és a spirituális szeretkezés között. A spiritualitással átitatott együttlét a lélek orgazmusát is hozza.
Nem véletlen hogy a Tantrikus szeretkezésben a férfinél nem következik be magömlés, a szexualitás célja itt nem a testi kielégülés és hogy a férfiak le tudnak mondani a testi orgazmusról,mutatja,hogy valamit mégiscsak tud a Tantra.