Változások a párkapcsolatban

tantra pár1

A párkapcsolatokról alkotott elképzeléseitek a múltból erednek, azaz a Föld háromdimenziós, anyagi valóságából. Ezen a síkon az ember tudata poláris, ami a férfi és a nő megjelenéséhez vezet fizikai síkon. Kialakítottatok egy sémát, amely meghatározza a férfi és női szerepeket és egymáshoz való viszonyukat. Ezek a sémák a háromdimenziós valósághoz igazodtak.

A Föld már jó ideje készül erre az átalakulásra, erre a felemelkedésreA változást mindig a női oldal indítja meg. 

Jelenleg a bolygóval együtt már kiléptetek a három dimenzió sűrű anyagi valóságából, és benne vagytok a negyedikben, ahol az átalakulások a legintenzívebben zajlanak. Itt észrevettétek, hogy bizonyos dolgok már nem úgy működnek, mint ahogy azt több száz vagy ezer éven keresztül megszoktátok. Többek között a párkapcsolat sem.  Mivel nem tudatosult az oka, nagy zavar van bennetek ez ügyben. Ahogy az lenni szokott, néhányan megpróbálják visszaállítani a régi rendszert, a régi családi modellt, de a megváltozott energiák miatt ez már nem megy. Útban vagytok egy emelkedett tudatállapot felé, ahol még van párkapcsolat, hiszen a pólusok még megvannak, de nem úgy, mint a három dimenzió anyagi világában.

A szívcsakra szintjén a pólusok nem egymás ellen küzdenek, nem hatalmi harcot folytatnak annak eldöntésére, ki az erősebb, hanem összefognak és egységessé simulnak össze. E felé haladtok, de még nem értétek el az új síkot. Ezért vagytok olyan helyzetben, hogy a régi séma már nem működik, új pedig még nincsenNyugodjatok meg, lesz a párkapcsolatnak és a családnak új, működőképes modellje, ami már a megváltozott energiákon és tudaton alapul.

Párkapcsolataitokat a három dimenzió világában részben akkor kötöttétek, amikor még nagyon tudattalanok voltatok. Gyakran olyan társat választottatok, aki olyasmi képviselt, ami belőletek hiányzott. Nemcsak szerelem, hanem más okok is összehoztak embereket: a biztonság iránti vágy, a szülőknek való megfelelés, a pénz vagy a szexuális szükségletek kielégítése.

A kapcsolatok instabilitásának másik oka az intenzív tudatosodási folyamat. Két együtt élő ember gyakran nem egyszerre, nem egy időben bontakozik ki ezen a területen. Az egyik fél dolgozik magán, tágítja szemléletét, míg a másik benne marad a régi mintákban. Ha a kapcsolat alapja a szeretet, akkor az ilyen növekedésingadozások kiegyenlítődnek. Ha nem, akkor ez hosszú távon elviselhetetlenné válik.

Ha a jövőt nézzük, azt a síkot, ahová tartotok, akkor azt mondhatjuk, hogy ott is van család. De az együttélés módja más! A párkapcsolatok alapja kivétel nélkül a szeretet. Ott nincsenek olyan kapcsolatok, amelyek az anyagi biztonság megszerzése céljából köttetnek. Társát senki nem tekinti személyes tulajdonának, mint ahogy az a régi világban sokszor előfordult. Mindenkinek vannak baráti kapcsolatai mindkét nemmel, de az esetek döntő többségében hűséges marad élettársához.

Sokszor maradnak önszántukból együtt a társukkal egész életükben, mert megtalálták benne az ideális partnert, és nem vágyakoznak másra. Létezik még az együttélésnek egy másik formája is, ahol a hasonló érdeklődésűek élnek, kutatnak és dolgoznak együtt. Ilyen közösségek létrehozására már történtek kísérletek nemcsak a Föld modern korában, hanem korábban is, amelyek többnyire emberi hibák miatt szűntek meg. Az ötödik dimenzióban a lakóközösségekben mindenkinek van saját élettere, ahová vissza tud húzódni, és vannak közösségi helyiségek is. Közös megegyezések vannak a munkára vagy a gyermekek felügyeletére vonatkozóan. A lakóközösségben élő gyermekeket nemcsak saját szüleik  nevelik.

Forrás: Szabó Judit –  A felemelkedés útja